Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

Direcció General del Cadastre

14-Desembre-2016

La Direcció General del Cadastre, en compliment de la Directiva INSPIRE, contribueix a la Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya (IDEE), oferint les dades transformats i serveis dels següents conjunts de dades, en l'àmbit de la seva competència: http://www.catastro.minhap.es/webinspire/index.html

Aquest servei permet obtenir la informació actualitzada tal com és mostrada a la seu electrònica del Cadastre: http://ovc.catastro.meh.es/cartografia/INSPIRE/spadgcwms.aspx