Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

IDELMA
IDELMA
foto

IDELMA és un geoportal de les IDE locals desenvolupades i gestionades pel Consell de Mallorca, Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, amb l’objectiu de donar suport als municipis per complir amb la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis d’informació geogràfica, LISIGE, la qual obliga a les administracions a publicar la informació geogràfica de la qual tinguin competències. IDELMA neix amb la intenció que sigui un punt de trobada de tots els municipis, on puguin publicar la seva cartografia i servir-la al ciutadà i professionals.

Una IDE és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, etc.) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades) disponibles a Internet, que compleix una sèrie de normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica.

IDELMA compleix amb la Directiva europea INSPIRE, Directiva 2007/2/CE de Parlament europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, la qual estableix normes específiques i obligatòries a l’hora de treballar amb informació geogràfica, i prova d’això és el visor INSPIRE que podeu trobar a IDELMA.