Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

Com es pot visualitzar un servei WMS amb Qgis?

QGIS és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de Codi Obert llicenciat sota GNU - General Public License. QGIS és un projecte oficial d'Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona sobre Linux , Unix , Mac OSX , Windows i Android i suporta nombrosos formats i funcionalitats de dades vector , dades ràster i bases de dades.

Un servei WMS (Web Map Service) és un protocol o servei de consulta d'imatges georeferenciades de mapes a través de navegador web. Segons la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis geogràfics (LISIGE) les administracions han de publicar tota la informació geogràfica de la qual disposen segons les seves competències.

Dins la web de IDELMA podeu trobar tots aquest serveis a l'apartat Geoserveis. El cercador vos ajudar amb la recercar dels serveis que vos interessin. Quan trobeu el geoservei que vos interessi, trobareu un link http que ens servirà per afegir el servei al QGIS.

Iniciam el QGIS. Aneu a Capa – Afegir capa WMS/WTS. S'engegarà una finestra, on pitjarem Nou. A la següent finestra que s'obrirà, assignam un nom al servei que volem afegir, i l'URL que copiareu de la web IDELMA, i Acceptar. Si tot ha anat bé, podreu veure a sobre un desplegable amb el nom que li hem assignat al servei WMS. Pitjam a Connectar i ens apareixerà al quadre blanc les capes que conté el servei WMS. Seleccionam la capa que ens interessa visualitzar (si volem seleccionar diverses alhora, usem el punter i la tecla Control). A la part inferior de la finestra hi ha diverses opcions. Podem triar l'arxiu d'imatge que ens interessa, el sistema de referència i canviar el nom de la capa que apareixerà a l'arbre de les capes a la part esquerra de la pantalla. Si tot ha anat bé, ja podreu visualitzar el servei WMS al vostre QGIS.